Na základě Benešových dekretů je celý závod zkonfiskován. V rámci centralizace hospodářství jsou do něj přesunuty stroje z dalších zkonfiskovaných podniků, zejména z českého pohraničí. Jako první je obnoven provoz konzervárny.