Během 2. světové války se závod orientuje na výrobu ovocných džemů, marmelád a umělého medu. Je zde vybudována i moderní konzervárna, zpracovávající 500 vagónů ovoce ročně. Výroba čokoládových cukrovinek je omezena.