Bratislavský závod je přejmenován na FIGARO n. p. a je sloučen se závody FIGARO v Trnavě a Piešťanech. Roku 1963 se FIGARO stává součástí kolosu Československé čokoládovny, který sdružuje všechny československé cukrovinkářské továrny.