Vlivem nepříznivých hospodářských poměrů je provoz redukován. V roce 1937 však firma opět hospodaří se ziskem. Celoroční výroba v předválečných letech představuje 2 300 t výrobků při zaměstnanosti 700 až 800 pracovníků.